Jumat, 22 Juni 2012

Al Azhar Play Day

Sebagai kegiatan pamungkas anak Al Azhar  sebelum menerima raport kenaikan kelas, Al Azhar 22 mengadakan kegiatan play day have fun belajar di Al Azhar. Kegiatan ini berupa bermain air, memasukkan pensil ke dalam botol, lomba bouncing ball, balap bakiak, balap memindahkan bola dan bermainpukul air. Anak-anak begitu senang dan bersemangat mengikuti kegiatan ini.

Asyiknya bermain Bouncing Ball

Jangan sampai bolanya jatuh, ya Nak!

Ayo... Ayo .... Ayo ....

Susah juga, ya memasukkan pensil ke dalam botol

Balap Bakiak ... ayo semangat!!! .... kanan ... kiri .... kanan .....

Boleh main air tapi tidak lama-lama, ya Nak !! .....

0 komentar:

Posting Komentar